TYPO3 Agency - coding, design and website development

Systémové požiadavky TYPO3

Operačný systém:Mac, Windows, alebo Linux
Server:Apache, IIS
Middleware:php
Databáza:MySQL a ďalšie databázy podporované systémom Typo3 (Oracle, Postgres, atď.)
Hardware:najmenej 256 MB Ram

Systémové nastavenia

  • GraphicsMagick (standalone) alebo ImageMagick
  • GDlib/Freetype (skompilované s PHP)
  • zlib (skompilované s PHP)
  • Apache s nastavením mod_gzip/mod_rewrite
  • PHP-cache (napr.: APC / PHP-accelerator / Zend Accelerator, iba na Linuxe)

Odporúčané prehliadače (Mac, Windows, Linux)

  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Opera
  • Safari
  • Konqueror