Čo je TYPO3?

TYPO3 je Content Management System (CMS), čo v preklade znamená systém pre správu obsahu, tzv. redakčný systém. TYPO3 je systém, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie alebo úpravu web stránok bez akýchkoľvek znalostí programovania. Pôvodne sa CMS zameriavali výlučne na správu obsahu stránok, postupne však tieto systémy umožňujú ovládať kompletne celý web - od obsahu cez funkcionalitu až po dizajn.

TYPO3 patrí medzi Open Source systémy, čím sa stáva dostupným bez nutnosti platenia licenčných poplatkov. Open source v preklade znamená otvorený zdroj/kód, a preto softvéry vyvíjané na tomto princípe sú prístupné odbornej i laickej verejnosti a k jeho vývoju môže prispieť každý jednotlivec.