TYPO3 Agency - coding, design and website development

Školiace a konzultačné centrum

  • Školiace a konzultačné centrum
  • Školiace a konzultačné centrum
  • Školiace a konzultačné centrum
  • Školiace a konzultačné centrum

Klient

BSP Applications, spol. s r.o.
Spoločnosť BSP Aplications, spol. s.r.o. je IT firma, ktorá vytvára elektronické systémy stavané špecificky pre potreby klienta. Medzi ich klientov patria a patrili známe firmy, ako Volkswagen Slovakia, VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, či Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. Táto spoločnosť má vo svojich radoch odborníkoch, ktorí majú medzinárodné odborné certifikácie a množstvo skúsenosti s budovaním systémov pre zákazníkov.

Technológia

Redakčný systém TYPO3

Vypracovanie

  • Navrhnutie a koncepcia web stránky
  • Web dizajn vrátane responzívneho dizajnu
  • Obsahové konzultácie
  • Modul na manažnment kurzov a školení
  • 11 formulárov

 

Web je vytvorený pre všetkých užívateľov, ktorí sa chcú školiť a certifikovať v programoch od spoločnosti Microsoft a Citrix. Takto získajú návštevníci webu komplexné informácie o školení, vrátene informácií o odborných garantoch, novinkách, následných certifikácií a registrácií na školenie. A to všetko na vysokej odbornej úrovni.