TYPO3 Agency - coding, design and website development

TYPO3 6.2 Video manuály (FAQ)

Na tejto stránke nájdete FAQ (časté otázky) k TYPO3 6.2 video manuálom.

Základy

 1. Čo je to frontend? VIDEO
 2. Čo je to backend? VIDEO
 3. Ako sa prihlásim do TYPO3 backendu? VIDEO
 4. Ako vyzerá URL adresa na prihlásenie do TYPO3 backendu? VIDEO
 5. Na aké základné časti sa delí TYPO3 backend? VIDEO
 6. Čo je to strom? VIDEO

Stránka

 1. Ako nájdem stránku, ktorú potrebujem editovať? VIDEO
 2. Aké je základné delenie stránok v TYPO3? VIDEO
 3. Ako vytvorím novú stránku/podstránku? VIDEO
 4. Ako vyberiem pozíciu stránky? VIDEO
 5. Kde vyplním názov stránky/podstránky (page title)? VIDEO
 6. Aké sú možnosti vymazania stránky? VIDEO 1 - VIDEO 2 - VIDEO 3
 7. Stránku nechcem vymazať, chcem ju len presunúť - čo mám urobiť? VIDEO 1 - VIDEO 2 - VIDEO 3
 8. Stránku mám vytvorenú, ale nechcem ju ešte sprístupniť návštevníkom môjho webu. Čo mám urobiť? VIDEO
 9. Stránka sa nezobrazuje na frontende (mojom webe). Čo sa stalo? VIDEO 1VIDEO 2
 10. Ako premiestnim celú stránku aj s obsahom a následne ju vložím kam potrebujem? VIDEO
 11. Kde vyplním názov stránky (title)? VIDEO
 12. Ako nastavím stránku tak, aby bola v menu skrytá? VIDEO
 13. Kde nastavím prístupové nastavenia jednotlivých užívateľov ku danej stránke? VIDEO
 14. Kde vyplním tzv. meta description konkrétnej stránky? VIDEO
 15. Kde vyplním informácie o autorovi danej stránky? VIDEO
 16. Kde nastavím vzhľad (layout) stránky? VIDEO

Obsah

 1. Ako začať vytvárať obsah vašej stránky? VIDEO
 2. Čo sú to obsahové prvky? VIDEO
 3. Aké mám možnosti pri vytváraní obsahu? VIDEO
 4. Ako vytvorím obsah, ktorý bude pozostávať iba z textu? VIDEO
 5. Kde naplánujem, kedy má byť obsah publikovaný na webe? VIDEO
 6. Ako vytvorím obsah, ktorý bude pozostávať z textu aj obrázkov? VIDEO
 7. Kde nájdem nastavenia ohľadom zarovnania textu s obrázkom? VIDEO
 8. Ako vytvorím obsah pozostávajúci čisto len z obrázkov? VIDEO
 9. Ako najrýchlejšie zmením typ obsahového prvku? VIDEO 1 - VIDEO 2 - VIDEO 3
 10. Aké mám možnosti pri uložení vytvoreného obsahu? VIDEO
 11. Ako presuniem časť obsahu (obsahový prvok) vrámci tej istej stránky? VIDEO 1 - VIDEO 2
 12. Ako presuniem časť obsahu (obsahový prvok) na inú stránku? VIDEO 1 - VIDEO 2
 13. Ako vymažem obsah (obsahový prvok)? VIDEO
 14. Ako skryjem alebo odkryjem obsahový prvok na frontende? VIDEO
 15. Ako skopírujem obsahový prvok? VIDEO
 16. Ako skopírujem viaceré obsahové prvky naraz? VIDEO

Rich Text Editor

 1. Čo je to RTE (Rich Text Editor)? VIDEO
 2. Ako upravím text? VIDEO
 3. Ako pridám číslovaný zoznam? VIDEO
 4. Ako pridám klasické odrážky? VIDEO
 5. Ako odsadím text? VIDEO
 6. Ako pridám špeciálne znaky do textu? VIDEO
 7. Ako vložím tabuľku? VIDEO
 8. Ako nastavím vlastnosti tabuľky? VIDEO
 9. Ako nastavím štýl tabuľky? VIDEO
 10. Vložil som text z iného dokumentu. Ako odstránim formátovanie? VIDEO

Obrázky

 1. Ako vložím obrázok do textového editora? VIDEO
 2. Kde nastavím názov a alternatívny text obrázka? VIDEO 1 - VIDEO 2
 3. Kde zmením výšku a šírku obrázka? VIDEO
 4. Ako prepojím obrázok s odkazom? VIDEO
 5. Ako vložím obrázok priamo z disku môjho počítača? VIDEO

Odkazy

 1. Ako vytvorím odkaz? VIDEO
 2. Ako vytvorím odkaz smerujúci na dokument typu Word alebo PDF? VIDEO
 3. Ako vytvorím odkaz na externú stránku? VIDEO
 4. Ako zmením nastavenie stránky, aby sa správala ako odkaz/odkaz na externú stránku? VIDEO

Zoznam súborov

 1. Načo slúži zoznam súborov? VIDEO
 2. Ako pridám jednotlivé súbory do Zoznamu súborov? VIDEO
 3. Ako vymažem súbory v Zozname súborov? VIDEO

Preklad stránky/obsahu

 1. Ako vytvorím preklad stránky alebo obsahu z existujúcej stránky? VIDEO
 2. Ako vytvorím odlišnú verziu od pôvodnej verzie stránky alebo obsahu v inom jazyku? VIDEO
 3. Ako vymažem preklad stránky alebo obsahu? VIDEO

Iné...

 1. Čo je to kešovanie stránky a obsahu? Prečo je to dôležité? VIDEO
 2. Existuje aj pomocník vrámci TYPO3 backendu? VIDEO
 3. Čo znamená výkričník (!) v žltom trojuholníku? VIDEO