TYPO3 Agency - coding, design and website development

Rich Text Editor: Štýl odstavca

Ukážeme si, ako definovať vlastné štýly odstavcov v obsahu.

Tieto možnosti máme z RTE štandardného nastavenia Typical:

Štýl odstavca: RTE štandardné nastavenie Typical

Definícia vlastného štýlu odstavca

Štandardné nastavenia nechceme, potrebujeme len jeden vlastný štýl odstavca definovaný v CSS triedou ul-header.
Pôvodných štýlov sa zbavíme nastavením RTE.classes >.
Vo výbere štýlu odstavca nám potom ostane len nami definovaný - Important:

Užívateľsky definovaný štýl odstavca v RTE

CSS (súbor rte_test.css)

p.ul-header {
font-size: 18px;
font-style: italic;
color: #f18400;
font-weight: bold;
}

Page TS config

RTE.classes >
RTE.classes {
ul-header {
name = LLL:EXT:rtehtmlarea/res/contentcss/locallang.xml:important
value = color: #F18400;
}
}

RTE.default {
proc.allowedClasses >
proc.allowedClasses = ul-header
buttons {
blockstyle.tags {
div.allowedClasses = ul-header
}
}
contentCSS = fileadmin/cmstypo3_v3/css/rte_test.css
showTagFreeClasses = 0
enableWordClean = 1
useCSS = 0
}

RTE.default.FE < RTE.default
RTE.default.FE.FE >

RTE.config.tt_content.bodytext.proc.allowedClasses = ul-header

Výsledok

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<p class="ul-header">Phasellus id eros eleifend, interdum sem vitae, ultrices ligula.</p>
...