TYPO3 Agency - coding, design and website development

Text z jazykového súboru v Typoscripte

V prípade viacjazyčných stránok je to jednoduché riešenie, ako dostať doplnkové texty na Vaše stránky.

 

Riešenie

Popis hodnoty v položke page.10.value:

LLL:EXT:<nazov-extensionu>/[<cesta>/]<nazov-suboru>:<nazov-jazykovej-polozky>

Typoscript setup

page = PAGE
page.10 = TEXT
page.10 {
  insertData = 1
  value = {LLL:EXT:rtglocallang/locallang.xml:copyright}
  wrap = <p>|</p>
}

Jazykový súbor typo3conf/ext/rtglocallang/locallang.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<T3locallang>
<data type="array">
<languageKey index="default" type="array">
<label index="copyright">All rights reserved.</label>
</languageKey>
<languageKey index="sk" type="array">
<label index="copyright">Všetky práva vyhradené.</label>
</languageKey>
</data>
</T3locallang>