TYPO3 Agency - coding, design and website development

TYPO3 9.5 LTS: Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Vlastnosti stránky v TYPO3 9 LTS obsahujú novú kartu "SEO", ktorá umožňuje používateľom BE nastaviť SEO informácie, Open Graph dáta a iné.

Vlastnosti stránky v TYPO3 9 LTS obsahujú novú kartu SEO

SEO rozšírenia

  • Nové Page Title API umožňuje integrátorom a vývojárom ovplyvniť to, čo presne sa zobrazuje ako názov stránky.
  • TYPO3 teraz môže generovať súbory XML Sitemap, s možnosťou renderovania rôznych Sitemap pre jednotlivé webové stránky a jazyky.
  • Kanonické odkazy na stránky sa pridávajú automaticky, aby sa zabránilo penalizácii z dôvodu duplicitného obsahu, napríklad:
    • Na viacjazyčných stránkach TYPO3 sa pridávajú tagy hreflang automaticky.
    • Meta tagy, súvisiace so SEO, nastavené vo vlastnostiach stránok, sú teraz generované štandardne.

Správca meta údajov (Meta Tag Manager)

Nové rozhranie Meta Tag API bolo zavedené pre jednoduchú a flexibilnú správu a zobrazovanie meta údajov.
TYPO3 prináša Open Graph Meta Tag Manager, napríklad:

use \TYPO3\CMS\Core\MetaTag\MetaTagManagerRegistry;
$metaTagManager = MetaTagManagerRegistry::getInstance()->getManagerForProperty(’og:title’);
$metaTagManager->addProperty(’og:title’, ’This is the OG title from a controller’);

K dispozícii sú tieto metódy:

$metaTagManager->addProperty()
$metaTagManager->removeProperty()
$metaTagManager->removeAllProperties()

Vývojári môžu zaregistrovať vlastný MetaTagManager v MetaTagManagerRegistry:

use \TYPO3\CMS\Core\MetaTag\MetaTagManagerRegistry;
    $metaTagManagerRegistry = MetaTagManagerRegistry::getInstance();
    $metaTagManagerRegistry->registerManager(
        ’custom’,
        \Some\CustomExtension\MetaTag\CustomMetaTagManager::class
);

Meta údaje môžu byť nastavené pomocou TypoScript-u:

page.meta {
    og:site_name = TYPO3
    og:site_name.attribute = property
    og:site_name.replace = 1
}

("replace = 1" nahradí skôr definované meta údaje)