TYPO3 Agency - coding, design and website development

TYPO3 9.5 LTS: Úvod

TYPO3 9.5 LTS

Dátum vydania: 2. október 2018
Typ: LTS release (Long Term Release)
Čas vývoja: 18 mesiacov

Systémové požiadavky

PHP verzia 7.2+
Požadované nastavenia PHP:

 • memory_limit >= 256M
 • max_execution_time >= 240s
 • max_input_vars >= 1500
 • kompilačná voľba --disable-ipv6 nesmie byť použitá

Požadované moduly PHP:

 • filter
 • hash
 • openssl
 • pcre >= 8.38
 • session
 • SPL
 • standard
 • xml
 • zip and zlib

Webový server, ako napríklad Apache, Nginx, IIS a iné.
Všetky databázy, ktoré podporujú Doctrine DBAL a sú podporované v TYPO3, napríklad:

 • MySQL
 • MariaDB
 • PostgreSQL
 • Microsoft SQL Server
 • SQLite

Požadované minimálne miesto na disku: 200 MB
Backend vyžaduje prehliadače:

 • Microsoft Internet Explorer 11 alebo novší
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • alebo iný, moderný, kompatibilný prehliadač

Časová os vývoja

 • 9.0 - 12. 12. 2017 Install Tool and Page Tree Refactoring, Unified Page Translations
 • 9.1 - 30. 1. 2018 Redirect Handling
 • 9.2 - 10. 4. 2018 Site Handling
 • 9.3 - 12. 6. 2018 SEO and URL Routing Preparations
 • 9.4 - 4. 9. 2018 URL Routing for Pages
 • 9.5 - 2. 10. 2018 LTS Preparation and Release

Časová os vývoja TYPO3 9 LTS

Dlhodobá podpora

(Long Term Support)

 • Pravidelná údržba a oprava chýb do marca 2020
 • Bezpečnosť a oprava kritických chýb do októbra 2021
 • Rozšírená podpora
  TYPO3 GmbH ponúka predĺženú dlhodobú podporu (ELTS) pre TYPO3 9 LTS do októbra 2024

Zdroj: TYPO3 v9 LTS - What's New (PDF)