TYPO3 Agency - coding, design and website development

Zobrazenie obsahu

Úvod

Najprv uvedieme jednoduchý príklad načítania a zobrazenia obsahových prvkov.
Typoscript načíta všetky obsahové prvky (z tabuľky tt_content) zo stránky s id=93 (pidInList) zo stĺpca „Normálny“ (colPos=0) v aktuálnom jazyku (sys_language_uid).

Typoscript setup

temp.content = CONTENT
temp.content {
 table = tt_content
 select {
   pidInList = 93
   orderBy = sorting
   where = colPos=0
   languageField = sys_language_uid
 }
}

page = PAGE
page.10 < temp.content

Zobrazenie obsahu s vlastným formátovaním

Z obsahových prvkov zoberieme nadpis a text (tt_content.header, tt_content.bodytext).
Nadpis uzavrieme do tagu <h2>.
Text formátujeme štandardným Typo3 Rich Text Editor parserom (lib.parseFunc_RTE).
Každý obsahový prvok vnoríme do tagu <section> a celé to uzavrieme tagom <article>.

Typoscript setup

temp.content = CONTENT
temp.content {
  table = tt_content
  select {
    pidInList = 93
    orderBy = sorting
    where = colPos=0
    languageField = sys_language_uid
  }
  renderObj = COA
  renderObj {
    10 = TEXT
    10 {
      field = header
      required = 1
      wrap = <h2>|</h2>
    }
    30 = TEXT
    30 {
      field = bodytext
      wrap = |
      parseFunc =< lib.parseFunc_RTE
    }
    wrap = <section>|</section>
 }
 wrap = <article>|</article>
}

page = PAGE
page.10 < temp.content

Výsledok (HTML)

<article>
<section>
<h2>Čo je TYPO3?</h2>
<p>TYPO3 je Content Management System (CMS), čo v preklade znamená systém pre správu obsahu...</p>
</section>
<section>
<p><strong>TYPO3 patrí medzi Open Source systémy, čím sa stáva dostupným...</strong></p>
</section>
</article>