TYPO3 Agency - coding, design and website development

Zoznam obrázkov s popisom

Zadanie

Z určenej stránky načítať zoznam obsahových prvkov typu "Obrázok" a zobraziť ich formátovaný zoznam aj s popisom každého obrázka.

Vysvetlenie niektorých nastavení Typoscriptu:

 • číslo stránky, z ktorej sa bude čítať obsah:
  pid.images = 71
 • obsahový stĺpec "Normálny" (0):
  where = colPos = 0
 • len obsahové prvky typu obrázok:
  where = CType LIKE 'image'
 • defaultný jazyk:
  where = sys_language_uid = 0
 • položka obsahového prvku "Obrázok" nesmie byť prázdna:
  where = image != ''

Riešenie

Typoscript constants

pid {
  images = 71
}

Typoscript Setup

temp.images = CONTENT
temp.images {
  table = tt_content
  select {
    pidInList = {$pid.images}
    where = colPos = 0 AND CType LIKE 'image' AND sys_language_uid = 0 AND image != ''
    orderBy = sorting
  }
  renderObj = COA
  renderObj {
    10 = IMAGE
    10 {
      file {
        import {
          field = image
          listNum = 0
          wrap = uploads/pics/|
        }
        maxW = 200
        maxH = 200
      }
      altText.field = imagecaption
      wrap = |
    }
    20 = TEXT
    20 {
      field = imagecaption
      wrap = <figcaption>|</figcaption>
    }
    wrap = <figure>|</figure>
  }
  wrap = <article>|</article>
}

page = PAGE
page.10 < temp.images

Výsledok

Tu pracuje funkčný skript >

<article> 
<figure>
<img src="typo3temp/pics/c761b85ed9.png" alt="We" />
<figcaption>We</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="typo3temp/pics/eca6e1ab12.png" alt="Love" />
<figcaption>Love</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="typo3temp/pics/50edd2cfb5.png" alt="Typo3" />
<figcaption>Typo3</figcaption>
</figure>
</article>