TYPO3 Agency - coding, design and website development

Zoznam obrázkov z obsahu

Verzia Typo3: 6.2 >

Zadanie

Z aktuálnej stránky načítať zoznam obsahových prvkov a zobraziť ich ako zoznam obrázkov s nadpisom.
V Typo3 backende vytvoríme obsahový prvok typu "Obrázky":

Zoznam obrázkov z obsahu


Riešenie

Typoscript

temp.dummyHeader = TEXT
temp.dummyHeader {
  field = header
  required = 1
  wrap = <h2>|</h2>
}

temp.dummyImage = FILES
temp.dummyImage {
  references {
    table = tt_content
    uid.data = uid
    fieldName = image
  }
  renderObj = IMAGE
  renderObj {
    wrap = <figure>|</figure>
    file {
      import.data = file:current:publicUrl
      width = 200c
      height = 200c
    }
    altText.data = file:current:alternative
    titleText.data = file:current:title
  }
}

page = PAGE
page.10 < styles.content.get
page.10 {
  wrap = <article>|</article>
  renderObj = COA
  renderObj {
    10 < temp.dummyHeader
    20 < temp.dummyImage
  }
}

Výsledok

<article>
<h2>Nadpis</h2>
<figure>
<img src="fileadmin/_processed_/62b3d8629e.jpg" width="200" height="200" alt="Prvý obrázok (alt)" title="Prvý obrázok (title)">
</figure>
<figure>
<img src="fileadmin/_processed_/6229a25a9e.jpg" width="200" height="200" alt="Druhý obrázok (alt)" title="Druhý obrázok (title)">
</figure>
</article>