TYPO3 Agency - coding, design and website development

Naše Mesto

  • Naše Mesto
  • Naše Mesto
  • Naše Mesto
  • Naše Mesto

Klient

Nadácia Pontis
Jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú aj individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzuje zodpovedné podnikanie.

Technológia

Redakčný systém TYPO3

Vypracovanie

  • Tvorba štruktúry a koncepcie webstránky
  • Redizajn webstránky vrátane responzívneho dizajnu
  • Tvorba textov webstránky a obsahové konzultácie
  • Frontend programovanie
  • Úprava a optimalizácia existujúcich Typo3 modulov, výroba nových funkcionalít

 

Podujatie Naše Mesto je najväčšia firemná dobrovoľnícka akcia na Slovensku, do ktorej sa zapájajú tisíce zamestnancov z celého Slovenska. Registrácia firiem a prihlasovanie dobrovoľníkov prebieha výlučne cez webstránku. Pôvodný web už nespĺňal požiadavky, ktoré vznikli s nárastom tejto akcie. Ako prvé sme prekopali pôvodnú štruktúru webstránky a vytvorili novú, ktorá lepšie odzrkadľovala potreby organizátora a účastníkov podujatia. Vytvorili sme modernejší dizajn, ktorý je prispôsobený aj pre zobrazovanie na mobilných zariadeniach. Nutné bolo upraviť a optimalizovať aj existujúce TYPO3 moduly, či vyrobiť nové, aby prihlasovanie dobrovoľníkov bolo jednoduchšie a rýchlejšie.