TYPO3 Agency - coding, design and website development

Konfigurácia sprievodcu na vytváranie nového obsahu

Úvod

Typo3 pri vytváraní nového obsahu ponúka preddefinovaný zoznam obsahových prvkov (v závislosti od verzie Typo3 sa môže meniť, nižšie zobrazený platí pre verziu 7.1). Jednotlivé prvky sú zaradené do štyroch kategórií (tabov). Takto to vyzerá štandardne, nad každým obrázkom nájdete názov tabu a obsahových prvkov, ako ich neskôr použijeme na konfiguráciu v page TS config:

Typical page content
Názov: common
Hodnoty: header, text, textpic, image, bullets, table

Special elements
Názov: special
Hodnoty: uploads, media, menu, html, div, shortcut

Form elements
Názov: forms
Hodnoty: mailform, login

Plugins
Názov: plugins
Hodnoty: general

Zadanie

Potrebujeme zredukovať štandardne ponúkané obsahové prvky na nami vybraný zoznam a mierne pozmeniť ich umiestnenie v tab-och:

  • tab Typical page content bude obsahovať: Header Only, Regular Text Element, Text & Images, Images Only
  • prvok Divider premiestnime na koniec tab-u Typical page content
  • na tab-e Form elements ponecháme len prvok Mail Form
  • na tab-och Special elements a Plugins skryjeme všetko (Typo3 ich potom automaticky vôbec nezobrazí)

Riešenie

Upravíme nastavenie vlastnosti stránky TS config.

TS config

Poznámka: Čast konfigurácie common.elements.div je nutná kvôli tomu, že prvok div (Divider) nie je pôvodne v časti common vôbec definovaný.

 
mod {
wizards {
newContentElement {
wizardItems {
# Typical page content
common {
elements {
div {
icon = gfx/c_wiz/div.gif
title = LLL:EXT:cms/layout/locallang_db_new_content_el.xlf:special_divider_title
description = LLL:EXT:cms/layout/locallang_db_new_content_el.xlf:special_divider_description
tt_content_defValues {
CType = div
}
}
}
show = header, text, textpic, image, div
}
# Special elements
special {
show =
}
# Form elements
forms {
show = mailform
}
# Plugins
plugins {
show =
}
}
}
}
}

Výsledok