TYPO3 Agency - coding, design and website development

TYPO3 9.5 LTS: Správa stránok

Typo3 9 obsahuje nový backend modul "Site Management". konfigurácia stránok vytvorená týmto modulom sa zapisuje do súboru YAML v zložke typo3conf/sites/.

Obsahuje dve súčasti:

  • Sites: správa stránok
  • Redirects: správa presmerovaní

Samozrejme je možné pridať vlastné súčasti pomocou extensions.

TYPO3 9.5 backend: Správa stránok

Sites: správa stránok

Hlavným účelom je uloženie nastavení súvisiacich s konfiguráciou stránky (stránok),
napr. jazyky, domény, smerovanie, spracovanie chýb atď.

Typo3 9 Sites: správa stránok

Redirects: správa presmerovaní

Umožňuje integrátorom a redaktorom zabezpečiť ľubovoľné presmerovania.
Cieľom presmerovania môže byť stránka, externá adresa URL, súbor atď.

Typo3 9 Redirects: správa presmerovaní

Konfigurácia stránok v TypoScript-e

Konfiguráciu stránok zo "Sites" môžete získať prostredníctvom vlastnosti getText aj v TypoScript-e:

page.10 = TEXT
page.10.data = site:base
page.10.wrap = The base URL is: |

page.20 = TEXT
page.20.data = site:customConfigKey.nested.value
page.20.wrap = The nested value is: |

[site("identifier") == "someIdentifier"]
page.30.value = foo
[global]

[siteLanguage("locale") == "sk_SK.UTF-8"]
page.40.value = bar
[global]